TRUNG TÂM BẢO TRÌ ĐIỆN MÁY

Địa chỉ: 48/3 Nguyễn Háo Vĩnh, P. Tân Quý, Quận Tân Phú, HCM

Điện thoại: 0976 43 73 14

NGHỈ PHÉP ỨNG LƯƠNG BÁO CÁO CÔNG VIỆC