TRUNG TÂM BẢO TRÌ ĐIỆN MÁY

Địa chỉ:  698 Trường Chinh, P.15, Q. Tân Bình, HCM

Điện thoại: 0986380840

NGHỈ PHÉP ỨNG LƯƠNG BÁO CÁO CÔNG VIỆC